Jeugdproject


Geschiedenis

Waarom een nieuw project?

In de loop van 2007 kreeg het bestuur van de Lierse Modelspoorwegen het bericht van het gemeentebestuur dat men “Den Bril” inclusief de modelspoorzolder een grondige renovatie zou krijgen waarbij de lokalen terug in originele staat zouden worden gebracht. Zonder hier verder over in detail te treden was voor het bestuur duidelijk dat dit tot gevolg zou hebben dat wij daar niet zouden kunnen blijven noch terugkomen na de verbouwingen.

In het kader van een nakende verhuis, eerst naar een lokaal te Berlaar, later nog andere opties die door omstandigheden allen niet mogelijk zijn, en uiteindelijk om klaar te zijn als de stad Lier ons vraagt om de zolder te verlaten, is in de zomer van 2008 dan de beslissing gevallen om de vaste baan van de club te demonteren en te vervangen door enkele modulaire projecten.

Eerste voorstel was om de modulebanen AC en DC verder af te werken, en te proberen deze met elkaar te laten “verweven”. Gezien het lokaal in Berlaar echter maar niet klaar geraakte (renovatie van het dak), is er uiteindelijk niet voor deze oplossing gekozen omdat deze beide banen moeilijk in het lokaal in Lier te integreren waren.

Begin april 2009 is er dan, onder goedkeurend oog van het bestuur, door de jongsten van de club (Jelle Raets, Tim Van Bael, Boris Zuljevic en Steven De Baets), waarvan de laatste stilzwijgend de sturing heeft aanvaard, een project opgestart om zelf een baan in elkaar te knutselen om ervaring op te doen in het bouwen van modules, leggen van rails, en dergelijke meer.

Het eerste plan

Het eerste plan betrof een dubbele lus met een diagonaal onderdoorlopend rangeerstation, zoals hieronder afgebeeld. Belangrijk hierbij is dat de buitenste rails 2-rail en de binnenste rails 3-rail zijn, waarbij het rangeerstation in het midden een stroomloos stuk heeft, om kortsluitingen en ongevallen te vermijden. De percentages die vermeld zijn, zijn hellingspercentages.Plan 2

Na rijp beraad en overleg met enkele anciens, is dit plan begin 2010 toch als “te ambitieus” gecatalogeerd, en is overgeschakeld op een baan die qua bouw eenvoudiger was. Het concept bleef hetzelfde, maar er zijn 2 fundamentele verschillen:

1. Het rangeerstation ligt nu niet meer diagonaal, maar volgt de lijn van het paradespoor;
2. Niet alle sporen zijn aangesloten op beide stroomkringen. Enkel de groene sporen worden gebruikt als uitwisselspoor.


Na enkele minimale aanpassingen, vb. een linkse wissel die vervangen werd door een rechts, of omgekeerd, is dit plan uiteindelijk uitgevoerd en zijn op het plan de secties aangebracht. De secties worden via flatcables verbonden met een bedieningspaneel waar met de nodige LED’s en schakelaartjes de wisselstanden kunnen uitgelezen en verzet worden. Dit paneel is momenteel nog in voorbereiding, waardoor momenteel per rail-systeem slechts met 1 trein (maximum 2) kan gereden worden, aangezien de wissels manueel moeten worden omgesteld, en er nog geen bezetmelding aanwezig is.

Verbinding met andere banen

In 2011 hadden we dan de eerste tentoonstelling sinds lang, in het Kartuizershof in Lier, waar we de eerste keer naar buiten kwamen met onze baan. Terug in het lokaal is de idee gerezen om onze baan aan te sluiten op de 3-rail-module enerzijds, en de (2-rail) modules van Lier Station anno 1975 anderzijds. Hiervoor is ons banenplan enigszins aangepast, met op het paradespoor (3-rail) 2 wissels die de verbinding leggen naar de modules, en net buiten het station (2-rail) de aansluiting naar Lier. Dit is het resultaat, getekend in Google SketchUp door Boris.


De wissels op het paradespoor liggen meer naar links op de uiteindelijke baan, maar het idee was er en is door iedereen met vreugde aanvaard, aangezien hierdoor nog meer “speel”mogelijkheden zijn gecreëerd.

Heden

Momenteel is de baan rijvaardig en word deze stelselmatig voorzien van scenery.
Op de baan kom met volgende systemen gereden worden:

- Gelijkstroom analoog - Wisselstroom analoog
- Gelijkstroom digitaal - Wisselstroom digitaal

De scenery wordt gebaseerd op een Ardens landschap met hier en daar een berg of tunnelportaal.

Voorts zijn er nog plannen om de baan in de toekomst uit te breiden met een aantal module's, wat natuurlijk de rij lengte ten goede komt.